Uitkomst SOD:
Lastige keuzes zijn gemaakt.

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresulaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daarvan vinden.

De onderhandelaars hebben op 30 september het SOD ge├»nformeerd over de stand van zaken arbeidsvoorwaarden. Hierbij zijn een aantal lastige keuzes voorgelegd. Op 14 oktober heeft een SOD plaatsgevonden en is hierover gesproken.

De bonden en Defensie hebben uiteindelijk vastgesteld dat een onderhandelaarsresultaat binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte niet mogelijk is. Er is besproken wat daarbinnen wel maximaal haalbaar is, waarbij zoveel mogelijk geld naar het defensiepersoneel gaat. Defensie en de bonden hebben lang onderhandeld. Zij vinden dat het personeel duidelijkheid verdiend en haar mening moet kunnen geven. Daarom gaan de bonden het maximaal haalbare voorleggen voor een eindoordeel.

De tekst daarvan zal vrijdag 22 oktober bekend worden gemaakt. De ledenraadpleging start daarna. Op 2 december zullen de vakbonden en Defensie in een SOD informeren over de uitkomsten. In dit SOD zal duidelijk worden of er al dan niet een arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 voor Defensie ligt. Indien dit het geval is zullen de effecten tot en met de maand december zichtbaar worden op de loonstrook van december.

0 Shares