Over ons

Na een relatief kort onderhandelingstraject hebben de sociale partners in de sector Defensie, de Centrales van Overheidspersoneel (bonden) en de Staatssecretaris van Defensie, 13 juli bekend gemaakt dat er een principe-onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie bereikt was. Dit principeakkoord is vervolgens uitgewerkt en op 20 augustus 2018 bekend gemaakt.

Hierna zijn de ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM gezamenlijk een voorlichtingstraject en hebben zij allemaal de achterban geraadpleegd.

Op 4 oktober 2018 is in een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) door alle vakbonden aangesloten bij de Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (CVO) aangegeven dat de leden van deze vakbonden bij meerderheid het voornoemde onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden Defensie hebben afgewezen.

In deze vergadering van het SOD heeft de Staatssecretaris aangegeven dat Defensie zich gaat beraden over de ontstane situatie en de CVO hebben aangegeven dat Defensie uiterlijk in de volgende vergadering van het SOD (op 13 november a.s.) duidelijk dient te maken hoe Defensie de onderhandelingen weer wil gaan opstarten.

Daarnaast is door de hiervoor genoemde bonden in de voorlichtingen aangegeven dat het ABP heeft aangegeven in te gaan grijpen in de pensioenregeling als er geen akkoord zou gaan komen.

Op dit moment wordt er door (in alfabetische volgorde) ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM samengewerkt in een actietraject. Samen zullen wij ons in (blijven) zetten voor een beter arbeidsvoorwaardenpakket voor het personeel van Defensie, en een goed pensioen maakt daar onverkort deel van uit!

 

 

 

0 Shares