Hoger beroep in pensioenzaak tegen Defensie dient

Het Gerechtshof Den Haag heeft de defensiebonden via hun advocaat laten weten dat er op 13 mei aanstaande het hoger beroep in de pensioenzaak tegen Defensie zal worden behandeld. Belangstellende defensiemedewerkers, inclusief ex-militairen met UGM, die de zitting willen bijwonen zijn na aanmelding uiteraard van harte welkom. De zitting zal om 9.30 uur plaatsvinden in het Paleis van Justitie in Den Haag. Hoe zat het ook alweer? Defensie en de defensiebonden verschillen van mening over de afspraken die eind 2017 zijn gemaakt over het karakter van de pensioenregeling voor militairen. Defensie stelt zich op het standpunt dat voor 2019 (e.v.)

Read more

CAO-bijeenkomst

De samenwerkende bonden binnen de sector Defensie komen a.s. vrijdag naar u toe! Vrijdag 10 mei 2019 om 10 uur ’s morgens komen voorzitters en onderhandelaars van de verschillende Defensiebonden op diverse locaties in het land uitleg geven over de stand van zaken m.b.t. het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hier kunt u onder andere vernemen: Waarom het vertrouwen in de werkgever is opgezegd; Wat dit nu precies inhoudt; Hoe het nu verder kan gaan. Op elke van de onderstaande locaties zal a.s. vrijdag één voorzitter of één onderhandelaar aanwezig zijn om deze zaken uit te leggen en eventuele vragen te beantwoorden. Den Helder

Read more

Investeer 200 miljoen extra!

De voorzitters van vier vakbonden bij Defensie roepen het kabinet op om in de Voorjaarsnota extra geld vrij te maken om de verwaarlozing van het personeel te stoppen. Dat doen zij in een open brief die NRC Handelsblad heeft gepubliceerd. Als gevolg van de kaalslag bij Defensie in het afgelopen decennium (2 miljard bezuinigd en 24.000 arbeidsplaatsen geschrapt) zijn er grote tekorten bij de krijgsmacht, bijvoorbeeld aan munitie. En er is meer: kazernes zijn verouderd, legeringsgebouwen in slechte staat, keukens worden gesloten. Intussen heeft het personeel onlangs, na jaren op de nullijn, maar zeer beperkte salarisverbeteringen gehad. Elders valt meer

Read more

Schreeuw om openheid

De Staatssecretaris van Defensie heeft tijdens de vergadering van het Sectoroverleg Defensie van 23 april jongstleden geweigerd om de bonden antwoord te geven op twee heel belangrijke vragen, namelijk: 1)    Maak duidelijk  welke (eerste) inzet Defensie op 16 april  2019 gedaan heeft om op die dag tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen; 2)    Maak concreet wat de door Defensie herhaaldelijk gedane toezegging inhoudt dat er daarbovenop extra ruimte is. Wij zijn van mening dat Defensie ons als vertegenwoordigers van het Defensiepersoneel daar gewoon antwoord op had moeten geven. De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de openheid van

Read more