Defensie en bonden eens over nieuwe arbeidsvoorwaarden

Het Ministerie van Defensie en de bonden zijn het vandaag eens geworden over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden. Het resultaat zal door de bonden positief worden voorgelegd aan het Defensiepersoneel. Na de afwijzing van een eerder resultaat op 4 oktober 2018 zijn partijen opnieuw aan tafel gegaan. Nadat er meer geld beschikbaar kwam, konden partijen overeenstemming bereiken over een sterk verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden bestaat uit onder andere: Looptijd: 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020 Een loonsverhoging van in totaal 6,3% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot   8,33%. Hierdoor is er

Read more

Afrondingsfase gesprekken arbeidsvoorwaarden

Gisteren hebben Defensie en de bonden na meerdere intensieve weken de onderhandelingen in de werkgroep arbeidsvoorwaarden afgerond. De uitkomst van deze onderhandelingen zal vandaag om 10.00 uur in een vergadering van het SOD worden besproken. Aansluitend aan het SOD zullen wij hierover communiceren. Vervolgens is het de bedoeling om de uitkomst toe te lichten op diverse locaties in het land.

Read more