Kort geding tegen ABP

Hedenmorgen, 17 december 2018, diende het tweede door de bonden, verenigd onder de naam: actiebijdefensie, ingestelde kort geding. Was afgelopen maandag defensie nog de tegenpartij, vandaag was dat het ABP. Voorafgaande aan de zitting van de rechter in kort geding was er een korte actie. Drie vakbondsleden overhandigden voor de ingang van het gerechtsgebouw een petitie aan een delegatie van het ABP Bestuur, de dames Worttman (onafhankelijk voorzitter) en Meijer en de heer van Zijl (beiden plaatsvervangend voorzitter). Daarin werd het ABP-bestuur gevraagd om ook in 2019 een regeling met een eindloonkarakter uit te voeren. De toezegging dat het ABP dat

Read more

ABP voor Rechter gedaagd. Vakbonden bieden petitie aan.

De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM hebben het ABP vandaag voor de rechter in Amsterdam gedaagd. Daarnaast treedt één individuele militair op als eisende partij om onze zaak kracht bij te zetten. Vóór aanvang van het kort geding overhandigden drie vakbondsleden een petitie aan een delegatie van het ABP Bestuur, de dames Worttman (onafhankelijk voorzitter) en Meijer en de heer van Zijl (beiden plaatsvervangend voorzitters). Onze militaire achterban zegt immers terecht: ‘handen af van ons pensioen totdat er overeenstemming is over een arbeidsvoorwaardenakkoord met een nieuwe militaire pensioenregeling’. Met het overhandigen van die petitie aan het ABP bestuur wilden

Read more

Bezoek de bijeenkomsten over jouw CAO

Op woensdag 19 december houden de bonden van ‘Actie bij Defensie’ bijeenkomsten op verschillende locaties over de stand van zaken rondom jouw CAO. Je wordt bijgepraat over de mislukte arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en de kort gedingen tegen Defensie en het ABP. Onder de vlag Actie bij Defensie (www.actiebijdefensie.nl) trekken de ACOM, AFMP, BBTV, FNV Overheid, MARVER en VBM samen ten strijde. Jouw vertegenwoordigers zijn bij de bijeenkomsten aanwezig, je kunt met hen in gesprek én er al je vragen kwijt  over de CAO en de militaire pensioenregeling . Wil je meer weten over de stand van zaken? Kom naar een van de

Read more

Kort geding tegen Defensie gehouden

De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM hebben de werkgever Defensie voor de rechter in Den Haag gedaagd. Het kort geding vond plaats op maandag 10 december 2018. Onder de vlag ‘Actie bij Defensie’ (www.actiebijdefensie.nl) trekken de bonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM samen ten strijde tegen het ingrijpen in de pensioenregeling voor militairen. Aanpassen van de pensioenregeling kan immers uitsluitend nadat daar overeenstemming over is tussen sociale partners. Wat de bonden betreft is het dan ook klip en klaar dat de regeling met een eindloonkarakter ook in 2019 zal moeten worden voortgezet. Er is immers in 2017 afgesproken dat

Read more