KVMO en NOV sluiten aan

Het zal u niet ontgaan zijn dat drie van de vier centrales van overheidspersoneel de afgelopen periode gezamenlijk hebben opgetrokken. Dat kan een signaal afgeven dat de bonden niet op één lijn zitten als het gaat om de belangen van het defensiepersoneel. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat voor alle vier de centrales van overheidspersoneel bij Defensie geldt: zet het personeel op één en geef nu eindelijk eens invulling aan de mooie woorden uit de Defensienota 2018.

Alle bonden zijn van mening dat het in het belang van het defensiepersoneel is dat we weer samen optrekken en dat we met elkaar sterker staan. Daarom hebben de voorzitters onlangs een goed en constructief gesprek gevoerd en ‘pijnpunten’, die tijdens de afgelopen perioden in de onderlinge relaties zijn ervaren, zijn gladgestreken. De ‘strijdbijl’ tussen de bonden is begraven, wij trekken weer ‘als een man op’.

Van een vredespijp roken met de werkgever kan pas sprake zijn als er een goed arbeidsvoorwaardelijk bod ligt voor het defensiepersoneel.